14/06/2017 -- ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ύλη εξετάσεων για το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

14/06/2017 -- ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ύλη εξετάσεων για το μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

14/06/2017 -- ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ύλη εξετάσεων για το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

12/06/2017 -- B' ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Δεύτερης Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

09/06/2017 -- ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ύλη εξετάσεων για το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

01/06/2017 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στο ξενοδοχείο Melia Athens [Αθήνα]

02/06/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

02/06/2017 -- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

31/05/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017