25/01/2018 -- ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Απόσπασμα πρακτικού για την έγκριση των αποτελεσμάτων της υπ. αριθ. 27/19-12-2017 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό 27734/08-09-2017 της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 - 2018 στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

23/01/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ" για την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

23/01/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι" για την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

17/01/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι" (5ο Εξάμηνο) για την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 και Συμπληρωματική εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι" (5ο Εξάμηνο) για την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

17/01/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" για την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

16/01/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρόγραμμα Εξεταστική Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

15/01/2018 -- ΥΠΕ&Θ: Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Δηλώσεις έως 19/01/2018, Διανομή έως 02/02/2018]

10/01/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκων: ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ]

10/01/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξέταση μαθημάτων και αντίστοιχων εργαστηρίων [Οδηγίες προς πρωτοετείς]

10/01/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές για την εξεταστική του

04/01/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

04/01/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι

22/12/2017 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Πρακτική Άσκηση και Θέσεις Εργασίας στον όμιλο Aldemar Resorts

21/12/2017 -- ΥΠΕ&Θ: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Δηλώσεις έως 12/01/2018, Διανομή έως 26/01/2018]

21/12/2017 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

20/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Δυνατότητα εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στα μαθήματα όλων των εξαμήνων για την εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

04/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2017-2018, 2018-2019 [Έως 31.01.2018]

01/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

01/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Σχετικά με τους υποψηφίους από μετεγγραφή φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων